Dziedziczenie majątku wraz z kredytem hipotecznym.

Dziedziczenie majątku wraz z kredytem hipotecznym.

We wcześniejszych wpisach informowałam o zabezpieczeniach bankowych stosowanych w przypadku udzielania kredytów hipotecznych. Podstawowym zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości oraz cesja polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. W aktualnym wpisie poruszę temat wzajemnego zabezpieczenia [...]

Czytaj więcej