Czy już w kwietniu zabraknie środku z programu MDM na rok 2016?

Czy już w kwietniu zabraknie środku z programu MDM na rok 2016?

Z każdym miesiącem pula środków pozostałych do wykorzystania w programie MDM ulega zmniejszeniu. Od nowelizacji ustawy czyli od 1 września średnie tempo rezerwacji środków na podstawie złożonych wniosków wyniosło około 12%, natomiast biorąc pod uwagę tylko ostatnie trzy miesiące jest to wartość 15%. Przy utrzymywaniu się w kolejnych miesiącach tego tempa rezerwacji dopłat, przewidywany czas wyczerpania się środków nastąpi za dwa miesiące.

Równocześnie możemy spodziewać się wzrostu dynamiki tego trendu za sprawą przyspieszonych decyzji zakupu nieruchomości z dopłatą przez osoby niezdecydowane, a zamierzające skorzystać jeszcze w tym roku z dofinansowania.

Poniżej przestawiam dane graficznie z prognozą:

Wykres1

Wykres2

Wykorzystanie środków na rok 2016 oczywiście nie zamyka programu MDM. Pula środków na kolejne lata jest według stanu na koniec lutego w niewielkim stopniu wykorzystana. Wnioski o dofinansowanie z BGK będzie można nadal składać w bieżącym roku, lecz warunkiem uzyskania dofinansowania będzie zakupu nieruchomości, dla której termin  wypłaty środków z programu zostanie wskazany na rok 2017 lub 2018. Dla nieruchomości z rynku pierwotnego w budowie dofinansowanie jest płatne zawsze w ostatniej transzy do developera, natomiast z rynku pierwotnego w przypadku nieruchomości, które zostały już oddane do użytkowania oraz z rynku wtórnego po akcie notarialnym we wskazanym terminie.

Dla wniosków, które będą składane jeszcze w tym roku o dofinansowanie na kolejne lata ograniczający będzie również zapis ustawy, który określa maksymalny poziom rezerwacji środków w danym roku na kolejny rok. Wartość ta została określona w wysokości 50%. Oznacza to, że po przekroczeniu tej wartości określonej na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie, BGK wstrzyma dalsze przyjmowanie wniosków. Wznowienie natomiast ich przyjmowania nastąpi dopiero od dnia 1 stycznia danego roku.

W jednej czy drugiej sytuacji wynikającej z ograniczonych limitów środków w tym roku i na pozostałe lata dla uzyskania dofinansowania istotna może okazać się szybka decyzja zakupu nieruchomości i niezwłoczne złożenia wniosku o dofinansowanie. “Kto pierwszy ten lepszy” również i w tym przypadku.

Poniżej przedstawiam dane na dzień 29 lutego 2016 roku:

Wykres3

Wykres4

 

 

 

Agnieszka Perlicka
Napisane przez Agnieszka Perlicka

Brak komentarzy.

Nikt nie pozostawił jeszcze komentarza dla tego wpisu!

<

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.